Döviz

Tarih: 30 Mayıs 2013

0

Kanada Doları Yatırımı

Kanada Doları özellikle 2008 krizinden sonra küresel anlamda önemini artırmış bir para birimidir. Kanada’nın sahip olduğu güçlü ekonomik yapılanma nedeni ile krizden oldukça az etkilenmiş, hatta kriz sonrasında radikal ekonomik politikaları izlemek zorunda kalmayan tek ülke olmuştur.

Kanada’nın güçlü ekonomik yapısının başlıca etkeni ise ülkedeki istihdam oranıdır. İşsizli oranının çok düşük olduğu, bu doğrultuda ülke içi arz – talep dengesinin çok kolay bir şekilde yönetildiği Kanada genellikle faiz oranlarının sabit ve düşük tutulabildiği bir ekonomik yapılanmaya sahiptir.

Kanada ekonomisinin başlıca gelir kaynağı ise hammadde arzıdır. Petrol üretiminde 3. büyük ülke olarak tanımlanan Kanada ihracatının oldukça büyük bir bölümünü Amerika’ya gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Amerika ile arasında uluslararası ilişkilerde yaşanacak bir değişim para birimi üzerinde doğrudan etkili olmakta ve örneğine çok az rastlanmış olsa da para biriminin ani değer kayıpları yaşayabilmesine neden olabilmektedir.

Aynı zamanda Amerika ve Kanada şirketleri arasında sıkılıkla birleşmeler gerçekleşmekte, bu doğrultuda, uluslararası ticari faaliyetlerde yeni bir düzenleme veya yapılanma ortaya çıkmaktadır. Kanada ekonomisi üzerinden oldukça yüksek etkisi olabilen bu birleşmeler de para birimi fiyatları üzerinde etkilidir.

Kanada Doları aracılığı ile yatırım gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların özellikle temel analizler kapsamında değerlendirilmesi gereken, istihdam talepleri, GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla), dış ticaret dengesi gibi açıklamaları yakından takip etmesi ve iyi bir şekilde yorumlaması, yatırımlarının yüksek başarı oranları getirmesi için oldukça önemlidir.

Aynı zamanda para birimi aracılığı ile Amerikan Doları dışında diğer para birimleri ile oranı üzerinden gerçekleştirilecek yatırımlarda, ilgili para biriminin Amerikan Doları’na olan değerinin gözlemlenmesi de Kanada Doları ve Amerikan Doları arasında ki güçlü bağdan dolayı başarı oranını önemli ölçüde etkileyebilecek bir kriterdir.

Paylaşmak Güzeldir...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
LinkedinBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa Dön ↑